Matter
Director / Motion Designer: Shant Dolbakian
Art director / Illustrator: Kaitlinn Martin